Grundisolering och dränering

Isodrän är en fuktskyddade och värmeisolerande dräneringsskiva som består av cellplastkulor. Ett speciellt bindemedel håller ihop dessa celler vilket gör att cellplasten inte absorberar fukt och vatten. Detta är mycket viktigt för materialets funktion och livslängd. Fuktiga isoleringsmaterial har mycket dåliga isoleringsegenskaper.

Isodrän har en hög porvolym dvs hög luftighet vilket gör att materialet dränerar mycket bra, skivan är alltså bra på att transportera bort vatten. Isodrän har även en god värmeisolerande förmåga vilket gör att väggen blir varm, på så sätt torkar väggen mycket fortare. Skivan skyddar både från från fukt utifrån och från den kondensfukt som kommer innefrån.

Metoden är väl beprövad och har används sen 60-talet.

För mer information se Isodräns hemsida

2017-05/15191-367b
2017-05/15191-374b
2017-05/15191-381b
2017-05/15191-350b
2017-05/15191-363b
2017-05/15191-359b
2017-05/15191-387b